Home

Akuzativ pitanje

Akuzativ - Opšte obrazovanj

Akuzativ je zavisan padež kojim se označava objekat radnje, pravac kretanja i mesto. Dobija se na pitanje KOGA? (za imenice koje označavaju osobe) ili ŠTA? (za ostale imenice). Imenice u akuzativu ne moraju uvek imati službu objekta u rečenici, već mogu imati i službu priloških odredaba (mesto, vreme, način) i logičkog subjekta Ime padeža: NOMINATIV, GENITIV, DATIV, AKUZATIV, VOKATIV, LOKATIV, INSTRUMENTAL, Padežno pitanje: Tko?, Što?, Koga?, Čega?, Komu?, Čemu?, Koga?, Što?

Genitiv i akuzativ imaju slično pitanje (Koga?) što ponekad zbunjuje. Kad nismo sigurni o kojem je padežu riječ, trebamo razmisliti o značenju. Akuzativ znači cjelovit predmet radnje, a genitiv ima druga značenja (dio cjeline, izostanak/nedostajanje, pripadnost) Akuzativ Akuzativ koristimo kada odgovaramo na pitanje: Wohin? (Kuda?) To znači da ga koristimo uz glagole kretanja ili kada se subjekat kreće, menja položaj, mesto, pomera nekoga ili neki objekat. Radnja je usmerena na neki cilj. Dativ Ovaj padež daje odgovor na pitanje: Wo? (Gde?

AKUZATIV. Akuzativ je zavisan padež koji najčešće označava pojam koji trpi radnju. Dobijamo ga na pitanje KOGA? ili ŠTA?. Upotrebljava se sa predlozima ili bez njih. Akuzativ bez predloga. Akuzativ bez predloga može imati sledeća značenja: ☼ značenje trpioca radnj Akuzativ, kao i srom, odgovara na pitanje koga? (za ljude), šta (za stvari) i koristi se kada je lična zamenica u funkciji pravog objekta. Tabela - dativ ličnih zamenica nominativ: dativ; ich. mir. du. dir. er/sie/es. ihm/ihr/ihm. wir. uns. ihr. euch. sie/Sie. ihnen/Ihnen Važno: Kod dativa, podvučeno je u tabeli, važno je da uočimo da je oblik ličnih zamenica er - on i es. Akuzativ, nemački padeži. Sećate se da je reč akuzativ nastala od latinskog glagola accusare- okriviti, optužiti. Pa da vidimo za šta možemo da optužimo taj akuzativ, za koje funkcije i kako se i kada upotrebljava u nemačkom jeziku? Akuzativ je veoma zastupljen u nemačkom jeziku. To je padež direktnog objekta i to moramo naglasti Akuzativ, šta je to? Da li znate šta znači ova reč? Akuzativ je četvrti padež u srom jeziku. Dobijamo ga na pitanja koga ili šta. Čak iako niste baš pazili na časovima srog jezika nemoguće je da niste čuli za pojam akuzativ. Naime, reč je o izrazu koji se koristi u gramatici srog jezika iRead Mor AKUZATIV. Akuzativ je zavisan padež kojim se označava objekat radnje, pravac kretanja i mesto. Dobija se na pitanja: Koga? Šta? Akuzativ se upotrebljava sa predlozima (pravac, mesto) i bez predloga (objekat, vreme). U rečenici akuzativ je objekat, priloška odredba (mesto, vreme, način, uzrok) i logički subjekat

Akuzativ je četvrti padež u srom jeziku i odgovara na pitanje Koga? i Šta?, i zavisi od glagola, prideva i predloga.Pojavljuje se i u većini drugih slovenskih jezika gde ima sličnu funkciju, a ponegde i oblik. Akuzativ je padež koji označava da glagolska radnja potpuno obuhvata neki predmet. Upotreba akuzativa [uredi | uredi izvor]. akuzativ bez predloga u rečenici j Nominativ odgovara na pitanje tko ili što, akuzativ na pitanje koga ili što, dativ n... Njemački jezik ima 4 padeža, to su nominativ, akuzativ, dativ i genitiv 4. AKUZATIV (kazuje objekat) KOGA? ŠTA? (vidiš), KUDA (ideš)? 5. VOKATIV(služi za dozivanje i obraćanje) HEJ! 6. INSTRUMENTAL (kazuje društvo i sredstvo) (SA) KIM? ČIM(E)? 7. LOKATIV (označava mesto i nepravi objekat) GDE? O KOME? O ČEMU

Akuzativ je padež koji najčešće označava da neko ili nešto trpi radnju. Dobijamo ga na pitanje KOGA? (za imenice koje označavaju osobe) ili ŠTA? (za ostale imenice). Imenice u akuzativu najčešće imaju službu objekta u rečenici. Akuzativ je zavisan padež koji se može upotrebiti sa predlozima ili bez njih. Najčešći predlozi koji se koriste u Prvi probni stream uživo. Pozabavili smo se pasivom, kao i nekim osnovama o dativu i akuzativu. Google dokument koji sam koristio u lajvu možete preuzeti put.. Pitanje Služba Nominativ Ko, šta Vršilac radnje Genitiv Koga, čega Pripadnost i dio Dativ Kome, čemu Smjer i namjena Akuzativ Koga, šta Zavisni su padeži genitiv, dativ, akuzativ, lokativ i instrumental. Njima se izriče povezanost onoga što znači njihova osnova s drugim riječima u rečenici. Ta veza može biti unutrašnja, tijesna, uzročna i prijeko potrebna za razumijevanje. Akuzativ: Išao je u školu. Lokativ: U školi je bilo veselo. U novije se doba, kad je riječ o pasivnim i bezličnim konstrukcijama, dopušta uporaba akuzativa imenica s oznakom živo kad se ne razabire glagol upotrijebljen refleksivno, a ima li imenica oznaku neživo, stoji u nominativu: zemlja se obrađuje , a zemlju se obrađuje smatra se supstandardnim Dobijamo ga na pitanje KOME? (za imenice koje označavaju osobe) ili ČEMU? (za ostale imenice). Dativ je zavisan padež koji se može upotrebiti sa predlozima ili bez njih. Sa predlozima ka i prema može se upotrebiti kada označava usmerenost. Dativ bez predloga može imati različita značenja

- Genitiv--> pitanje: wessen? (od koga. čega?, čiji?) * predlozi: trotz (uprkos), wegen (koji se tiče), während (tokom), statt - Dativ--> pitanje: wem? (kome?) * predlozi: aus, bei, mit, nach, seit, von, zu - Akkusativ--> pitanja: wen?, was? (koga?, šta?) * predlozi: durch, für, ohne, gegen, um - Dativ + Akkusativ. Dati Ako niste sigurni da znate odgovoriti na ovo pitanje u nastavku pročitajte nekoliko informacija o tome koja je razlika između genitiva i akuzativa Prijedlozi koji stoje uz akuzativ su: kroz, među, na, nad, niz, o, po, pod, pred, uz, za..

Sklonidba - Die richtige Gruppe - Wordwal

Za NOMINATIV pitamo KO ili ŠTA. Koja reč iz ove rečenice odgovara na pitanje: Ko ima psa? Ako ste odgovorili Marija, u pravu ste. Reč Marija je u nominativu. Idemo dalje, za AKUZATIV pitamo KOGA ili ŠTA. Koja reč odgovara na pitanje: Koga ima Marija? odnosno: Šta ima Marija? - Odgovor je psa. Dakle, reč psa je u akuzativu Na pitanje Wo? iza ovih prijedloga stoji dativ, a na pitanje Wohin? akuzativ. Wo označava mjesto A sada nešto što će vas na prvi pogled uplašiti, ali ne dajte se preplašiti i nastavite s učenjem što je dativ i akuzativ u njemačkom jeziku. Prijedlozi s dativom ab (= od) , außer (= osim) , aus (= iz) , bei (= kod) , gegenüber (= nasuprot) , mit (= s(a)) , nach (= prema, u, za) , seit. pitanje ( hrvatski jezik) (1.1) Riječi ili rečenice kojima se pita ono na što se očekuje odgovor; upit. (1.2) Ono o čemu se govori, raspravlja, ono čemu se traži rješenje; problem, tema akuzativ: pitanje pitanja vokativ: pitanje pitanja lokativ: pitanju pitanjima instrumental: pitanjem pitanjima Referenc Bosanski: ·Padež imenice koji označava izravni objekt prijelaznog glagola. Po tradicionalnom poretku četvrti padež bosanskog jezika i odgovara na pitanje koga? i šta? i ovisi o glagolu, pridjevu i prijedlogu.··akuzati

Hrvatski jezik 5 - 2

primer: Jednina Množina Nominativ der Junge die Jungen Genitiv des Jungen der Jungen Dativ dem Jungen den Jungen Akuzativ den Jungen die Jungen 1.Isto važi i za imenice koje predstavljaju pripadnika nacije (der Franzose) i životinje (der Löwe). 2.Imenice koje se dekliniraju po N-deklinaciji, a imaju dodatno -s u genitivu su: der Buchstabe, der Friede, der Wille, der Gedanke, der Glaube. Lernmotivation & Erfolg dank witziger Lernvideos, vielfältiger Übungen & Arbeitsblättern. Der Online-Lernspaß von Lehrern geprüft & empfohlen. Jetzt kostenlos ausprobieren Akkusativ: pitanje: pitanja: Vokativ: pitanje: pitanja: Lokativ: pitanju: pitanjima: Instrumental: pitanjem: pitanjima: Beispiel. To je jako dobro pitanje. (Das ist eine sehr gute Frage.) Handeln und Informieren. Fehler melden; Zu dieser Vokabel eine Frage stellen; Kroatische Grammatik der Substantive; Hilfe zur Aussprache kroatischer Wörter ; Wärest Du registriert und angemeldet, könntest. Präpositionen mit dem Dativ und Akkusativ) Prijedlozi s dativom i akuzativom su: in, an, auf, hinter, neben, über, unter, vor, zwischen. Na pitanje Wo? iza ovih prijedloga stoji dativ, a na pitanje Wohin? akuzativ. Wo označava mjesto, lokaciju, a wohin smjer kretanja. Wo? akuzativ bez predloga u rečenici je pravi objekat (Lile voli Nikolu.) može označavati i logički subjekat (Boli me zub.) prilošku odredbu za vreme (To jutro sam rano ustao.) akuzativ s predlozima je priloška odreba za mesto (Šetam kroz šumu.) nepravi objekat (Kuća je ličila na dvorac.) priloška odredba vremena (Tako je to bilo u ono doba.

Nije najvažnije pitanje zašto Sava a ne Dositej, nego zašto u 21. veku uopšte da laičko školstvo jedne sekularne države ima školsku slavu. Nenad Veličkovi Nauči njemački - svaki dan nove lekcije updated their status. Akuzativ je padež koji odgovara na pitanja wen? was? (koga? što?). Anna liest ein Buch. = Anna čita knjigu. Provjera: Što čita? - ein Buch (knjigu). Dok je lav u rečenici Der Löwe ist ein Tier. (Lav je životinja.) u nominativu, u rečenici Ich sehe einen Löwen

Predlozi i padeži u nemačkom jeziku! Dativ ili akuzativ

 1. Akuzativ je zavisan padež koji najčešće označava pojam koji trpi radnju. Dobijamo ga na pitanje KOGA? ili ŠTA?. Upotrebljava se sa predlozima ili bez njih. AKUZATIV BEZ PREDLOGA može imati sledeća značenja: značenje trpioca radnje - imenica, imenička zamenica ili imenička sintagma u akuzativu označavaju trpioca radnje koja je izražena predikatom. (Sagradili smo novu kuću.
 2. Akuzativ sa predlozima Akuzativ sa predlozima može imati sledeća značenja: ☼ značenje vremena Primer: Moj rođendan je u nedelju. ☼ značenje mesta Primer: Naša škola je uz obdanište). ☼ značenje načina Primer: Svi su govorili u jedan glas. ☼ značenje namene Primer: Ovo je poklon za moju drugaricu. ☼ objekatsko značenj
 3. Pitanje welch- (koji, koja, koje) Uzročne rečenice s weil (zato što, zbog toga što) Rečenice s dass (da) Indirektne upitne rečenice; Pogodbene rečenice s wenn (ako) Dopusne rečenice s iako i unatoč Posljedične rečenice s deshalb (zato, zbog toga) Namjerne rečenice sa umzu i dami
 4. ativ - ko, šta: čovek. Genitiv - koga, čega: (od) čoveka. Dativ - kome, čemu: čoveku. Akuzativ - koga, šta (vidim): čoveka. Vokativ, odnosno padež dozivanja: Hej, čoveče. Instrumental - s kim, čim: sa čovekom. Lokativ - o kome, na čemu: o čovek
 5. ativ Ko, šta Vršilac radnje Genitiv Koga, čega Pripadnost i dio Dativ Kome, čemu Smjer i namjena Akuzativ Koga, šta Predmet radnje Vokativ Hej (za dozivanje) Poziv ili obraćanje Instrumental S kim, čim Društvo ili sredstvo Lokativ (O) kome, (o) čemu Mjest
 6. Aug 5, 2017 - Explore Milena Brankovic's board Akuzativ on Pinterest. See more ideas about learn german, german grammar, german language learning

Akkusativ ) U principu, za učenje i razumevanje su najproblematičniji dativ i akuzativ. Ali, idemo redom 1. Nominativ. Kao i u srom jeziku, tako je i u nemačkom, nominativ u osnovi padež subjekta. Dobija se na pitanje ko ili šta ( nešto radi ) Akuzativ jednine imenica muškoga roda a-sklonidbe koje označuju što živo jednak je genitivu (G lava = A lava). Imenice srednjega roda u. Pa za svaki padez imas pitanje nominativ ko sta genitiv koga cega dativ kome cemu akuzativ koga sta vokativ o hej instrumental s kime cime lokativ o kome o cemu Skrij. Ocijeni gore. 0. Ocijeni dolje. Odgovorio ana_ri77 u Utorak, Siječanj 24 2012, 08:03 Nominativ nije ko, šta, nego tko, što Uz sva ova padežna pitanja možeš postaviti pomoćna pitanja, ali ključno je naučiti napamet. a m (ȃ) lingv. četrti sklon, tožilnik: akuzativ dual

Akuzativ - BOSK

Ablativ je ime za padež, koji se javlja u nekim jezicima, npr. u ermenskom, latinskom, sanskritu, turskom te u ugro-finskim jezicima.. Ablativ u latinskom jeziku. Ablativ u latinskom jeziku spaja funkcije indo-evroog ablativa (koji označuje smjer od kuda), instrumentala (čim) i lokativa (u). Klasične gramatike razlikuju Akkusativ (wen? was?) Akuzativ (koga? što?) Genitiv određuje kome što pripada i time je odgovor na pitanje čiji / čija / čije Wessen Auto ist das? (= Čiji je to auto?) Das ist das Auto des Vaters. To je auto oca. (To je očev auto) Wessen Tasche ist das? Čija je to torba? Das ist die Tasche der Mutter. To je torba majke. (To je majčina torba.) Wessen Ball ist das? Čija je to.

Čas njemačkog jezika: Objekat u akuzativu

primer: Jednina Množina Nominativ der Junge die Jungen Genitiv des Jungen der Jungen Dativ dem Jungen den Jungen Akuzativ den Jungen die Jungen 1.Isto važi i za imenice koje predstavljaju pripadnika nacije (der Franzose) i životinje (der Löwe). 2.Imenice koje se dekliniraju po N-deklinaciji, a imaju dodatno -s u genitivu su: der Buchstabe, der Friede, der Wille, der Gedanke, der Glaube, der Name. 3.Imenice muškog roda koje se dekliniraju po N-deklinaciji a ne završavaju se na -e. Akuzativ. Poslednji, četvrti, padež u nemačkom jeziku koji označava klasičan objekat i radi se odmah na početku nivoa A1, negde oko lekcije sa hranom i piće i odgovara kao i u srom na pitanje koga, šta odnosno wen, was. Deklinacija određenog i neodređenog člana u nemačkom jeziku

Nanas Deutschkurs. 33,502 likes · 807 talking about this. Na mom kursu ćeš na jednostavan način naučiti njemački jezik, ali i gramatiku. Uvjerite se sami koliko je efikasan moj kurs njemačkog jezika ȁkuzatīv m DEFINICIJA lingv. četvrti padež deklinacije, padež izravnog objekta prijelaznih glagola; odgovara na pitanje »koga ili što«, dolazi i uz prijedloge (u, na, pod, pred, uz, kraj) ETIMOLOGIJA lat. accusativus (casus), prijevod grč Akuzativ je padež koji odgovara na pitanja wen? was? (koga? što?). Koristi se za objekte koji trpe predikatnu radnju: Anna liest ein Buch. = Anna čita knjigu. Provjera: Što čita? - ein Buch (knjigu). Uzet ćemo još jedan primjer: Dok je lav u rečenici Der Löwe ist ein Tier. (Lav je životinja.) u nominativu, u rečenici Ich sehe einen Löwen. (Vidim lava.) je.

Čas njemačkog jezika: Oktober 2015

akuzativ m. (mn. akuzativi) Padež imenice koji označava izravni objekt prijelaznog glagola. Po tradicionalnom poretku četvrti padež bosanskog jezika i odgovara na pitanje koga? i šta? i ovisi o glagolu, pridjevu i prijedlogu. Deklinacij Akuzativ je četvrti padež i odgovara na pitanje WEN - koga ili WAS -šta. Akuzativ označava direktni objekat u rečenici. Ich habe einen Computer. Imam kompjuter. Koristi se uz predloge bis (do), durch (kroz), für (za), ohne (bez), gegen (protiv), um (oko), entlang (duž), kao i uz predloge in, an, auf, neben, zwischen, vor, hinter, unter, über da označi pravac: Ich gehe in die Stadt. Dec 22, 2016 - Glagol pisati , pitanje padeže nominativ,akuzativ,lokati [4] Akuzativ - Pitanja: LINK - koristi se za direktni objekat u rečenici (ko ili šta trpi predikat u rečenici) Ich habe einen Tisch. // šta je imato? --> Sto - često korištena konstrukcija es gibt (ima) [eng. there is/are] zahteva da imenica bude u akuzativu. Es gibt einen Stuhl da drüben Akuzativ je padež predmeta radnje i odgovara na pitanje koga? (za živo), što? (za neživo). U rečenici je dodatak imenici, a može stajati samostalno ili s prijedlozima na, uz, za, u, kroz, pod, nad pa može značiti mjesto i vrijeme

Na pitanje Wo? iza ovih prijedloga stoji dativ, a na pitanje Wohin? akuzativ. Wo označava mjesto, lokaciju, a wohin smjer kretanja. Wo? Wohin? Er ist im (in dem) Hau Predlozi sa dativom i akuzativom: in, an, auf, vor, hinter, neben, über, unter, zwischen; Kod predloga koji idu i sa dativom i sa akuzativom padež ćemo odrediti na osnovu glagola. Ako je glagol mirovanja, koristićemo dativ, a. Ovom recenicom odgovaras na pitanje (wo). Akkusativ- Ich gehe in DIE Stadt... Jer se kreces, nisi u stanju mirovanja... Isto tako: Akuzativ: Ich lege das Buch auf den Tisch. (Jer pri tom se kreces, pomjeras knjigu od tacke a do tacke b). Dativ: Das Buch liegt auf dem Tisch. (Knjiga je na stolu, ona je na tom mjestu u jednoj tacki).. Eto ukratko..ako imas jos pitanja, vici Pozzz Profil . Poslao. Akuzativ (lat. accusare optužiti) u mnogim je jezicima padež imenice koji označava izravni objekt prijelaznog glagola.U nekim se jezicima također koristi s prijedlozima, uključujući i hrvatski.. Akuzativ postoji (ili je postojao) u svim indoeuroim jezicima (uključujući latinski jezik, sanskrt, grčki, njemački, ruski), u ugro-finskim jezicima, i u semitskim jezicima (kao što je Njemački Padeži: Akuzativ imenica Padežna pitanja za akuzativ u njemačkom jeziku Padež akuzativ odgovara na pitanje Koga? Što? (na njemačkom: Wen? Was?). Dakle, padežna pitanja za padež akuzativ u njemačkom jeziku glase: Wen? (u nominativu - Wer) i Was? (isti kao i nominativ). Padež akuzativ u njemačkom jeziku - ženski i srednji rod Što se akuzativa u njemačkom jeziku tiče, i u.

Vježba akuzativ 6 | Classroom management, Croatian

Jednina Množina; Nominativ: pitanje: pitanja: Genitiv: pitanja: pitanja: Dativ: pitanju: pitanjima: Akuzativ: pitanje: pitanja: Lokativ: pitanju: pitanjima: Vokativ. EasyDeutsch - Nemačka gramatika jednostavno objašnjena | 1 EasyDeutsch Gramatika Nemačkog Jezika │ ser.easy-deutsch.de DaF - Nemački kao strani jezi

IMENICE | SEMINARSKI RAD IZ KNJIZEVNOSTI

Wem, kome - pitanje za dativ u nemačkom. Kome nešto dajemo - to je dativ. Kao i u našem jeziku, dativ upotrebljavamo u funkciji indirektog objekta. Tebi sam dala knjigu a ne njemu. Kome sam dala - tebi, njemu - dativ. Šta sam dala, direktan objekat - knjigu, akuzativ. Slično funkcioniše i nemački jezik Akuzativ je četvrti padež u srom jeziku i odgovara na pitanje Koga? i Šta?, i zavisi od glagola, prideva i predloga.Pojavljuje se i u većini drugih slovenskih jezika gde ima sličnu funkciju, a ponegde i oblik. Akuzativ je padež koji označava da glagolska radnja potpuno obuhvata neki predmet. akuzativ bez predloga u rečenici j PDF | On Apr 6, 2009, Ivana Matas Ivanković published KOLIKO JE AKUZATIV MJERE OKAMENJEN? | Find, read and cite all the research you need on ResearchGat Akuzativ je četvrti padež i odgovara na pitanje WEN - koga ili WAS -šta. Akuzativ označava direktni objekat u rečenici. Ich habe einen Computer. Imam kompjuter

Konjuktiv II Konjunktiv II se koristi za izražavanje želje, slutnje ili sumnje. Njime se mogu izraziti i sadašnjost (Gegenwart) i prošlost (Vergangenheit) Konjunktiv II pomoćnih glagola glasi: 1. sein - wäre 2. haben - hätte 3. werden - würde Konjunktiv II modalnih glagola glasi: 1. können - könnte 2. müssen - müsste 3. dürfen - dürfte 4. sollen - sollte 5. wollen. Dativ je padež koji koristimo za odgovore na pitanje wo. Wohin - kuda; Gotovo svi predlozi koji se koriste u odgovoru na pitanje gde, koriste se i u odgvor na pitanje kuda - razlika je u upotrebi padeža. Akuzativ je padež koji koristimo za odgovore na pitanje wohin. Izuzetak - predlog * zu. Tabela - predlozi u nemačkom jeziku, mesto, vreme, način i . Nemački vremenski predlozi. Veoma. AKUZATIV. Akuzativ je zavisan padež koji najčešće označava pojam koji trpi radnju.. Dobijamo ga na pitanje KOGA? ili ŠTA?.Upotrebljava se sa predlozima ili bez njih. Akuzativ bez predloga. Akuzativ bez predloga može imati sledeća značenja: ☼ značenje trpioca radnje Imenica, imenička zamenica ili imenička sintagma u akuzativu.

Akuzativ u nemačkom jeziku - abc - amarilisonlin

Moći ću: Prikaži ishode. opisati što radim u slobodno vrijeme. voditi razgovor o aktivnostima u slobodno vrijeme. govoriti o događajima iz prošlost akuzativ prijevod u rječniku hrvatski - sri u Glosbe, online rječnik, besplatno. Pregledaj milijunima riječi i fraza na svim jezicima Stoga padežno pitanje uvijek postavljaj na cijelu rečenicu tako da imenica kojoj određuješ padež bude odgovor na to pitanje Samo gledas da li ti je glagol kretanja, znaci gehen fahren onda odmah znas da je to akuzativ. A ako je glagol. Predlozi koji se koriste najčešće uz akuzativ su: bis, durch, für, ohne, gegen i um, ali i uz bis i entlang, koji se uvek koriste iza reči u akuzativu.

Akuzativ (lat. accusare = optužiti) u mnogim je jezicima pade ž imenice koji označava izravni objekt prijelaznog glagola. U nekim se jezicima također koristi s prijedlozima, uključujući i srohrvatski. Akuzativ u drugim jezicima. Akuzativ postoji (ili je postojao) u svim indoeuroim jezicima (uključujući latinski jezik, sanskrt, grčki, njemački, ruski), u ugro-finskim jezicima, i. Die clevere Online-Lernplattform für alle Klassenstufen. Interaktiv und mit Spaß! Anschauliche Lernvideos, vielfältige Übungen, hilfreiche Arbeitsblätter PADEŽI - AKUZATIV. Akuzativ je padež koji odgovara na pitanja wen? was? (koga? što?). Koristi se za objekte koji trpe predikatnu radnju: Anna liest ein Buch. = Anna čita knjigu. Provjera: Što čita? - ein Buch (knjigu). Uzet ćemo još jedan primjer: Dok je lav u rečenici Der Löwe ist ein Tier. (Lav je životinja.) u nominativu, u rečenici Ich sehe einen Löwen. (Vidim lava.) je u akuzativu. Nad lavom se vrši nekakva radnja (viđen je)

Akuzativ Veliki Rečni

Pokazaćemo to sada na nekoliko primjera. Za akuzativ ćemo koristiti glagole koje će da vrši neka osoba, a to su glagoli legen (spustiti/ostaviti), stellen (staviti/ostaviti) i hängen (kačiti/okačiti). Vidite da su to sve glagoli u koje mora biti uključena osoba koja vrši radnju Akuzativ je zavisan padež koji najčešće označava pojam koji trpi radnju. Dobijamo ga na pitanje KOGA? ili ŠTA?. Upotrebljava se sa predlozima ili bez njih. *AKUZATIV BEZ PREDLOGA može imati sledeća značenja: - značenje trpioca radnje - imenica, imenička zamenica ili imenička sintagma u akuzativu označavaju trpioca radnje koja je izražen Ako gledaš samo zamjenicu, ne možeš znati na koje pitanje odgovara. Moraš imati širu sliku. Vaše pjesme može biti u nominativu množine ili akuzativu - Vaše pjesme su lijepe (nominativ - tko što). Volim vaše pjesme! ( akuzativ - volim koga što)Moraš čitati šire od same riječi. Vaše pjesme može biti i u genitivu jednine: Vaše pjesme nema na popisu. (koga čega nema) Ne može.

Padeži u srom jeziku - BOSK

Akuzativ ( nem. Akkusativ ) U principu, za učenje i razumevanje su najproblematičniji dativ i akuzativ. Ali, idemo redom 1. Nominativ. Kao i u srom jeziku, tako je i u nemačkom, nominativ u osnovi padež subjekta. Dobija se na pitanje ko ili šta ( nešto radi ) Akuzativ je četvrti padež u srom jeziku. Akuzativ je zavisni padež. Dobija se na pitanje koga?, šta? Akuzativ je bliži objekat i priloška odredba za vrijeme na njemu se vrši radnja. Maja je obrala višnju. Sandra je budila. Nemci koriste 4 padeža i to: nominativ, genitiv (ređe), dativ i akuzativ. Naš instrumental s kim/ čime odgovara nemačkom mit + Dativ. Naš lokativ o kome/o čemu odgovara nemačkom über + Akk. Mi menjamo imenice kroz padeže, dok u nemačkom jeziku imenica ostaje ista a menja se ČLAN koji stoji ISPRED imenice. Član se menja po padežima Padeži u srom jeziku su: NOMINATIV, GENITIV, AKUZATIV, VOKATIV, INSTRUMENTAL i LOKATIV. Padeži - osnovna značenja i funkcije. Padeži mogu biti podeljeni u dve grupe: nezavisni i zavisni. Nezavisni su nominativ i vokativ, dok su zavisni svi ostali padeži - genitiv, dativ, akuzativ, instrumental i lokativ. Nomintiv je jedini padež koji se uvek pojavljuje bez predloga, a lokativ koji. V mnohých jazycích také pro objekty s některými nebo i všemi předložkami.. Akuzativ existuje, nebo někdy existoval ve všech indoevroých jazycích, včetně latiny, sanskrtu. Akuzativ. Akuzativ je zavisan padež kojim se označava objekt radnje, pravac kretanja i mesto. Dobija se na pitanja: Svi padeži u srom jeziku dele se na nezavisne i zavisne padeže. Nazavisn

Akuzativ — Vikipedija, slobodna enciklopedij

4. akuzativ - KOGA?, ŠTA?; 5. vokativ - nema pitanja, dobija se na uzvik HEJ!; 6. instrumental - S KIM?, ČIME?; 7. lokativ - O KOME?, O ČEMU?. Pravilan odgovor na ta pitanja (osim za vokativ, za koji se ne može postaviti pitanje) daje traženi padežni oblik od imenske reči. Primer: Promena reči avion, lopta i selo po padežima Lokativ. Lokativ je zavisan padež koji najčešće označava mesto na kojem se nešto nalazi, ali vrlo često i nepravi objekat. Dobija se na pitanje O KOME? (za imenice koje označavaju osobe) ili O ČEMU? (za ostale imenice; predlog se može menjati: NA ČEMU?, PO ČEMU?, U ČEMU?)

Hrvatski jezik 5 - 2

Padeži u njemačkom jeziku - YouTub

* Na pitanje WO? (gdje) u njemackom jeziku uvijek odgovara dativ, a na pitanje WOHIN? (kamo) odgovara akuzativ. Search site. Search site. Willkommen! Grammatik. Überblick der Pronomen; Relativpronomen; Passiv Präsens; Passiv Präteritum; Plusquamperfekt; Präpositionen; Adjektive; Rektion der Verben; Temporalsätze ; Konjunktiv. Konjunktiv Präteritum von Hilfsverben haben und sein. Predlozi za mesto u nemačkom jeziku Akuzativ je padež koji koristimo za odgovore na pitanje wohin. Izuzetak - predlog * zu ide sa dativom, vidi tablu koja sledi. Woher - odakle; Aus - von su predlozi koje koristi u odgvoru na pitanje woher. Dativ je padež koji koristimo za odgovore na pitanje woher. Moramo da napravimo još jednu tabelu, različite predloge koristimo kada su u. Kod. Krenuo sam u kabinet (akuzativ, okej), koji se nalazi na trećem spratu (lokativ, okej); Odveli su me u školu. U školi je tada radila jedana debela teta koja je svakodnevno stajala ispred table i govorila stvari koje nisam razumeo. Onda je u školu došla jedna druga teta koja je u učionici zavela red, koju smo svi slušali i sve razumeli. Ta nova teta u školu je uvek dolazila autom kojI. Akuzativ. 8.754 свиђања · 172 особе причају о овоме. Poneki odgovor na često postavljana pitanja akuzativ (pitanje je kamo?). Plato iram in pectore locavit. (Cicero) Platon je srdžbu stavio u grudi. - s prijedlozima ex, ab, de uz glagole visenja, ovisivanja i privezivanja Cui spes omnis pendet ex fortuna, huic nihil potest esse certi. (Cicero) Onome kome sva nada ovisi o sreći, tome ništa ne može biti pouzdano. - bez prijedlog

Akuzativ | faire preise, express-versand, große auswahl

Padeži u srom jeziku - Edukacij

202 Marijana Horvat i Sanja Perić Gavrančić, Akuzativ u djelima hrvatskih pisaca, leksikografa... FLUMINENSIA, god. 31 (2019), br. 1, str. 201-222 navode ove vrste akuzativa: vremenski akuzativ (kad odgovara na pitanje kada, sličan je vremenskom genitivu i obično njime zamjenjiv), akuzativ mjere (označuje količinu čega i odgovara na pitanje koliko je čega, št Genitiv u nemackom jeziku izrazava: - pripadanje, posedovanje Hast du die Freunde meiner Schwester gesehen? Hier ist das Auto meines Vaters. - deo celine ili necega Manche Seiten des Buches fehlen. Am Anfang des Kurses haben wir viel gelernt. - a postoje i predlozi koji idu sa genitivom ali o tome necemo ovde Kada su u pitanju vlastita imena samo s pitanje jesu li istoznačni ili akuzativ nameće svoju direktivnost i cjelovitost. U ovom se radu ne opisuju sve akuzativne uloge i značenja, nego se izdva-jaju skupine sintagmi kojima je u novije vrijeme promijenjeno ustrojstvo ili če-stota padežnoga izraza - akuzativ je češći nego ranije, ondje gdje je bio jedan od sinonimnih padežnih izraza (s prijedlogom ili bez njega) ili na.

Deklinacija članova u nemačkom jeziku - Online nemačkiMANUEL RADOVANOVIĆ : Određeni i neodređeni članovi u

akuzativ — ȁkuzatīv m DEFINICIJA lingv. četvrti padež deklinacije, padež izravnog objekta prijelaznih glagola; odgovara na pitanje »koga ili što«, dolazi i uz prijedloge (u, na, pod, pred, uz, kraj) ETIMOLOGIJA lat. accusativus (casus), prijevod grč.. Akuzativ. Akuzativ dobijamo na pitanje Koga? ili Šta? Zavisan je padež, ali se takođe upotrebljava sa ili bez predloga. Koristi se da naznači objekt radnje, pravac kretanja i mesto. Brod je uplovio u luku. Moj omiljeni pisac je izdao novu knjigu Lokativ ide sa glagolima mirovanja, dok akuzativ ide sa glagolima kretanja. Drugim rečima lokativ imenice selo glasi SELU. Lokativ se dobija na pitanja: GDE? u selu , O ČEMU? o selu 1. akuzativ. muški rod lingvistika. Četvrti padež u našem jeziku koji označava predmet na kome se vrši glagolska rada; dobija se na pitanje: koga, šta, što. 2. četvrti padež. muški rod lingvistika. Akuzativ. Naši partneri Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci. Onlinerecnik.com je najbrži i najkompletniji multijezični online rečnik na koji ste do sada naišli i koji.

 • Media Markt Slogan 2020.
 • The National I Need My Girl.
 • Geschwister Synonym.
 • Black Ops Zombie Freund kann nicht joinen.
 • Wann ist man ein Nerd.
 • Präsident Tschechien Corona.
 • FritzBox ISDN Anschluss.
 • Eigenbedarfskündigung Muster.
 • Frauenpower Bedeutung.
 • Army Liq Shop Chur.
 • Werbeaktion beispiel.
 • Kreuzfahrtschiff ms Nassau.
 • 32 BeschV.
 • Spyic.
 • Alexa Drop In verschiedene Accounts.
 • Bewerbung.
 • Winchester 1873 (original).
 • Samsung galaxy a5 (2015 technische daten).
 • BTS Songs 2020.
 • 2014/30/eu pdf.
 • Prüfen, üben Kreuzworträtsel.
 • Eckventil BAUHAUS.
 • Auslandssemester Medizin USA.
 • Vah Naboris besiegen.
 • Werbeaktion beispiel.
 • GbR BGB.
 • Insomnia (dance).
 • 6 Wochen rauchfrei Entzugserscheinungen.
 • Kinder Sprache lernen.
 • Haus mieten bis 600 Euro.
 • Pokemon go gps signal not found (11).
 • Bescheid geben Bedeutung.
 • Beluga Aarau.
 • Stromführende Magnetkupplung H0.
 • Telefonanschluss beantragen altbau.
 • Tiger Wien Burggasse.
 • Sana Klinikum Hof Kinderklinik.
 • Lerntyp Analyse.
 • Wörter mit vielen gleichen Vokalen.
 • Pflanzlich Kreuzworträtsel.
 • AWP neo noir.